وب سایت رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان

اعلام تاريخ امتحان دروس كارگاهي رشته مكانيك خودرو

به اطلاع دانشجويان رشته مكانيك خودرو مي ساند: دانشجوياني كه در اين ترم درس كارگاهي را داشته اند، كليه دروس كارگاهي روز چهارشنبه 95/10/15 ساعت 12 امتحان تئوري و ساعت 13 امتحان علمي برگزار خواهد شد.تاریخ انتشار: 1395/10/14