وب سایت رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان

تقویم آموزشی نیمسال دوم 96

انتخاب واحد 1396/11/07 لغایت 1396/11/15

شروع کلاس ها :1396/11/14

حذف و اضافه:1396/12/03 لغایت 1396/12/28تاریخ انتشار: 1396/11/14