وب سایت رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان

غباروبی گلزار شهدا به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر توسط واحد رودان

به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر غبار روبی گلزار شهدا توسط كاركنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان با همكاري معاونت فرهنگي و دانشجویی اين واحد دانشگاهی برگزار شد.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودانتاریخ انتشار: 1398/03/08