وب سایت رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان

برگزاري همايش ملي اعتياد دردانشگاه آزاد اسلامي واحد آشتيان

همايش ملي اعتياد در مورخ 95/08/27 در دانشگاه آزاد اسلامي واحد آشتيان برگزار مي گردد از داوطلبان دعوت به عمل مي آيد در خصوص ارائه مقالات و شركت در اين همايش به سايت دانشگاه آزاد اسلامي واحد آشتيان مراجعه نمايند.تاریخ انتشار: 1395/05/23