وب سایت رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان

مهندس سید مجید هاشمی


 

    

 

مهندس سید مجید هاشمی
کارشناس ارشد نرم افزار
سمت:کارشناس فناوری اطلاعات و آمار