وب سایت رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان

مدارك لازم جهت ثبت نام


 

  • 1-ابتدا با مراجعه به سايت مركز آزمون به آدرس www.azmoon.org نسبت به ثبت نام اقدام و پرينت آن را به دانشگاه (قسمت آموزش)تحويل نماييد.
  • 2-با در دست داشتن مدارك زير به آموزش دانشگاه جهت تشكيل پرونده مراجعه نماييد.
  1. -اصل و كپي شناسنامه(تمام صفحات)
  2. -اصل و كپي كارت ملي
  3. -اصل و كپي كارت پايان خدمت(مختص آقايان)
  4. -تاييديه ديپلم
  5. - 6قطعه عكس 4*3 رنگي زمينه سفيد

*نكته مهم*

داوطلبان رشته هاي مديريت بازرگاني، روانشناسي، تربيت بدني و حقوق نياز به مراجعه به سايت مركز آزمون نمي باشند و بايد با در دست داشتن مدارك فوق حضورا" به دانشگاه مراجعه نمايند.