وب سایت رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان

اطلاعیه دفتر بازرسی ویژه هیات امنا دانشگاه آزاد اسلامی


                                                        بسمه تعالی

کلیه همکاران ، دانشجویان، و خانواده های محترمشان می توانند پیشنهادات ،انتقادات و گزارشات خود را از راه های ارتباطی زیر با دفتر بازرسی ویژه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی مطرح کنند .

سپاسگزار شما هستیم و مشتاق دریافت نظراتتان.

 

راه های ارتباطی

ایمیل:vbazresi@isiau.com

نمابر و تلفن:71400195-21

صندوق پستی: 1194-19615

 

                                        دفتر بازرسی ویژه هیات امنا دانشگاه آزاد اسلامی