وب سایت رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان

کد ارتباط داخلی


 

ریاست : 102

حراست : 103

حسابداری : 104

پژوهش : 105

فارغ التحصیلان : 106

امور شهریه : 107

امور اداری : 108

معاونت آموزش : 109

امور ثبت نام : 112

دبیرخانه : 113

فناوری و اطلاعات  : 118-114

امور مالی : 119

مدیر آموزش : 121

بایگانی : 122

کتابخانه : 123